cocinagallega logococinagallega logo
  facebook   twitter   google+      
 


Inicio Gastronomía Restaurantes Productos Bodega Turismo Cultura Recetas


 
Loading
 

 

cultura

Día das letras galegas  

Día de las Letras Gallegas

 

El Día de las Letras Gallegas (Día das Letras Galegas en gallego) es una celebración instituida en 1963 por la Real Academia Gallega para homenajear a aquellas personas que destacasen por su creación literaria en idioma gallego o por su defensa de dicha lengua.

Cada año se dedica a una personalidad diferente, escogida por la Real Academia Gallega, teniendo en cuenta que se exigen al menos diez años desde su fallecimiento. Desde la instauración de esta celebración cultural, solamente en 1998 hubo una dedicación conjunta a los poetas medievales Martín Codax, Xohán de Cangas y Mendinho, famosos por sus cantigas. La fecha de celebración de este evento, el 17 de mayo, se debe a que en tal día como ése, en 1863, se publicó en La Habana el primer ejemplar de la obra Cantares Gallegos, de Rosalía de Castro, que marcaría el inicio del "Rexurdimento" o renacimiento cultural del gallego. Es festivo en la Comunidad Autónoma de Galicia (España).Lista de figuras homenajeadas:


* 1963 - Rosalía de Castro
* 1964 - Alfonso Daniel Rodríguez Castelao
* 1965 - Eduardo Pondal
* 1966 - Francisco Añón
* 1967 - Manuel Curros Enríquez
* 1968 - Florentino López Cuevillas
* 1969 - Antonio Noriega Varela
* 1970 - Marcial Valladares Núñez
* 1971 - Gonzalo López Abente
* 1972 - Valentín Lamas Carvajal
* 1973 - Manuel Lago González
* 1974 - Xoán Vicente Viqueira Cortón
* 1975 - Xoán Manuel Pintos Villar
* 1976 - Ramón Cabanillas
* 1977 - Antón Villar Ponte
* 1978 - Antonio López Ferreiro
* 1979 - Manuel Antonio
  * 1980 - Alfonso X el Sabio
* 1981 - Vicente Risco
* 1982 - Luis Amado Carballo
* 1983 - Manuel Leiras Pulpeiro
* 1984 - Armando Cotarelo Valledor
* 1985 - Antón Losada Diéguez
* 1986 - Aquilino Iglesia Alvariño
* 1987 - Francisca Herrera Garrido
* 1988 - Ramón Otero Pedrayo
* 1989 - Celso Emilio Ferreiro
* 1990 - Luis Pimentel
* 1991 - Álvaro Cunqueiro
* 1992 - Fermín Bouza Brey
* 1993 - Eduardo Blanco Amor
* 1994 - Luis Seoane
* 1995 - Rafael Dieste
* 1996 - Xesús Ignacio Ferro Couselo
* 1997 - Ánxel Fole
  * 1998 - Xoán de Cangas, Martín Códax y Mendinho
* 1999 - Roberto Blanco Torres
* 2000 - Manuel Murguía
* 2001 - Eladio Rodríguez
* 2002 - Fray Martín Sarmiento
* 2003 - Antón Avilés de Taramancos
* 2004 - Xaquín Lorenzo, Xocas
* 2005 - Lorenzo Varela
* 2006 - Manuel Lugrís Freire
* 2007 - María Mariño
* 2008 - Xosé María Álvarez Blázquez
* 2009 - Ramón Piñeiro López
* 2010 - Uxío Novoneyra
* 2011 - Lois Pereiro
* 2012 - Paz Andrade"Escoitéille unha vez a un grande "gourmet" decir que si todos os homes se nutren, somentes uns poucos saben comer, i engadía que é coa reflexión, co pensamento, como debemos escoller os nosos platos, e coa imaxinación degustalos, xa que sin imaxinación toda alimentación do do home podía reducirse, de seguro, a unas píldoras.

O cal quere decir tamén sí que as xentes de imaxinación son, cáseque sempre, as que comen millor, quizaves porque como decía o conde de Clermont-Tonnerre, "asocian a sua sustancia ao lugar de onde son, e perciben entón deica as súas frebas o lazo que os xungue á terra que os soporta; sinten a segreda esencia das cousas incorporarse á súa, e así comulgan coa súa terra nun festín de amor".

Son xente, tamén, que coñecen as verdadeiras riquezas da cociña propia, sin o cal nunca será doado o apreciar os misterios das cociñas alleas."


A COCIÑA GALEGA


Álvaro Cunqueiro

 


Quizá también te interese...
 
 

Paz Andrade, polifacético galleguista e ideólogo de un futuro mejor

   
 

17 de maio, Día das Letras Galegas

   
 

Valentín Paz-Andrade

Compartir en Facebook
 

restautantes cocina gallega blog cocina gallega noticias en tu email de cocina gallega sala de prensa
   
 
 
   
 
 
   
 

   
   
 
 
   
   
     
   
   
     
   
   
     
   
   
   
   
   
 
 
   
   
   
     
   
   
   
     
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
 
 
   
     
   
 
 
   
 
 
   
     
   
 
 
   
     
   
     
 
 
     

 
 
 
   
 
 
  

 
|
|
|
|
|
|
|
|
 
© GASTROTUR GALICIA (Asociación Nacional de Gastronomía y Turismo de Galicia). Todos los derechos reservados.
C.I.F. Nº G70308820. Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, Grupo 1, Sección 1, Número Nacional 598539
 

 


cookie law